MI AKTÍVAN FIGYELÜNK!

A Metzger és Társa olyan alapvetően tréning és szervezetfejlesztéssel foglalkozó cég, amely elsősorban a kis- és középvállalkozásoknak nyújt teljes mértékben, minden esetben egyedi, az adott szervezetre alakított szolgáltatást.

Mi aktívan figyelünk! – Ezt tekintjük mottónknak. Kiemelkedő figyelmet fordítunk a leendő ügyfél igényeire, a megfelelő előzetes felmérésre és részletes elemzésre.

SZOLGÁLTATÁSAINK

TRÉNINGEK

Miért fontos, hogy tréningekkel gazdagítsa vállalkozása fejlődését? Mennyire fontos, hogy törődjön a feltárt hiányosságok javításával? Az emberekkel való foglalkozás legalább olyan fontos, mint a gépeknél a tervszerű megelőző karbantartás.

A célirányos csoportos foglalkozások egyszerre és mindenkire hatnak a kívánt cél elérése érdekében. Ha eddig nem volt még Önöknél ilyen, akkor a fejlődés jelenlegi mértéke fokozható.

A tréning:
- Aktivizálja az embereket.
- Az egyén és a vállalat kapcsolata közelebb kerül és a kitűzött cél is elérhetőbbé válik.
- Egy más irányú kommunikációs kapcsolat, mint ami a munka során létrejöhet, mégis fontos a feladat megoldáshoz.
- Olyan területeken támogat, ami célirányos és másképp nehezen kezelhető.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

Miért adjon visszajelzést kollégái munkájáról? Mert a megfelelő stílusú, tartalmú és megfelelő időben adott visszajelzés:
- Motiválja az embereket.
- Az egyéni és a vállalati teljesítményre is kedvező hatással van.
- Segít az egyének közötti kommunikációban, illetve annak fejlesztésében.
- Előremutató lehet a vállalkozás további stratégiai terveit illetően.

SZERVEZETFEJLESZTÉS

Vállalkozásként mi is egy közösséget alkotva dolgozunk. Miért ne támogathatnánk abban, hogy az Öné is jobban működjön?

A rendszerben való gondolkodást a szervezetet kívülről látó személy objektívebben és elfogulatlanul lát(hat)ja. Ezáltal optimális segítséget képes nyújtani. Ez pedig az alternatívák keresése, a megoldás első sarokkövét jelenti.

Olyan vállalat még nem született, amely időnként ne tudna használni egy kevés külső forrást, rálátást és segítséget, akár növekvő, akár csökkenő tendenciát mutat is.

A szervezetfejlesztés:
- Átrendezi és optimalizálja a dolgozókat.
- Nélküle a cég csak egyhelyben topoghat, s a változás nem eredményes.
- A megszerzett ismeretek, valamint korábbi tapasztalatok birtokában igyekszünk a helyzet kezelésére megoldást találni.

A változástól mindenki fél, mi is. Azt is tudjuk azonban, hogy amennyiben a változás igénye mellé, azt igénylő és felismerő emberek párosulnak, nincs mitől tartani és az eredmény nem marad el.

SZAKDOLGOZAT KONZULTÁCIÓ

A sikeres szakdolgozat, diplomadolgozat a felsőoktatási tanulmányok befejezésének elengedhetetlen része és egyben a záró feltételek egyik alapja.

Minden intézmény saját feltételrendszert állít fel ezen dolgozatok megírásához, illetve értékeléséhez.

Mi segítünk Önnek egy szerkezetében, stílusában, tartalmában megfelelő szakdolgozat megírásában, valamint a leadás előtt álló munka átnézésében.

Forduljon hozzánk bizalommal, s ha ezt időben megtette, dolgozata eredményén megmutatkozik, hogy tapasztalt segítséget igénybe venni öröm és könnyebbség egy ismeretlen munka során.

ÖNÉLETRAJZ ÍRÁS, ÁLLÁSRA VALÓ JELENTKEZÉS - ÁLLÁSKERESÔKNEK

Mi is voltunk és leszünk hasonló cipőben – az álláskeresőében.

A jelenlegi trendek ismerete segít a legelső bemutatkozást jól megélni.

A többlépcsős kiválasztásnak rengeteg alternatívája van, ám az alapvető momentumok mindegyik kiválasztási módszernél meghatározóak. Ha ezeket megértjük és ennek megfelelően járunk el, hiteles és magabiztos jelentkezést adunk egy-egy álláspályázatra, amely növeli a sikeres kiválasztás esélyét. Ehhez mi a megszerzett gyakorlati tapasztalatunkat, tájékozottságunkat és a jelenleg divatos és használt álláskeresési-, kiválasztási módszerek ismeretét adjuk.

Segítünk az álláskeresőknek:
- Megérteni, mely fontos tulajdonságukat, képességüket, képzettségüket, tapasztalatukat érdemes kiemelni az adott állásra történő jelentkezésnél.
- A pályázatot pontosan, az adott pályázatnak megfelelően megírni, amely segíti a sikeres kiválasztás esélyét.
- Mit, hogyan, hol és mikor? Interjúztatási alapelvek, kérdések – az álláskereső szemszögéből.

COACHING

,,A jó edző kihozza mindazt az egyénből, ami még benne rejlik, s segíti megtalálni önmagában a megoldáshoz vezető utat.“

Kétféle ember létezik. Akit még nem coachingoltak és akit már igen.

A kettő közötti átmenet az a határ, amit mindenképp át kell lépnünk a sikerhez. Ebben vagyunk mi szakértők. Kollégáinkat a több, különféle típusú fejlesztés ismerete, gyakorlati használata és egyéb speciális képességek jellemzik.

A Coaching folyamán:
- A megbízó és az igény megismerése.
- A folyamat során az adott személy fejlesztése a saját gátló tényezőinek leküzdése érdekében.
- „Mit tegyek, hogy jobb legyek?” attitűd elősegítése.

KONFLIKTUSKEZELÉSI TANÁCSADÁS

Konfliktusok mindenhol és mindenki esetében vannak. Ezek gátolják, gátolhatják a társas kapcsolatokat, befolyásolhatják mind a fizikai, mind a szellemi teljesítményt.

Hogyan tovább? Miként és meddig tartható fent a jelenlegi, konfliktussal teli állapot? Hosszútávon hogyan befolyásolja ez a szervezet életét és teljesítőképességét, teljesítményét, hogyan hat a szervezetben dolgozók egyéni életére, teljesítményére?

Konfliktusok gyakori hatásai a szervezetre:
- Megromlik a dolgozók közötti kapcsolat.
- Rugalmatlanná váló munkahelyi folyamatok.
- A cél áttolódik a személyes viták megnyerésébe a közös, szervezeti cél elérése helyett.
- Lassuló vállalati tevékenység.
- Magas fluktuáció.
- A szervezet teljes leépülése.

A konfliktusok megfelelő és hatékony kezelésében támogatjuk Önt, egyszerű, gyors módszerekkel segítjük a helyzet megoldását.

A munka világában nincsenek csodaszerek, csak olyan gyógymódok, amelyek elősegítik a felépülést és megerősödést.

BEMUTATKOZÁS
"A HR-területen eddig ilyen formában még nem jelent meg cég. Mi az Önök igényeire alapozunk."

,,A megoldás kulcsa
a személyben rejtõzik.
Mi csak a lakatot
adjuk hozzá.''

METZGER ANTAL

Egy remek lehetőség letéteményese

Metzger Antal kiváló kommunikációs képességgel rendelkező kreatív, agilis, szakképzett fiatalember.

Coach, tréner, emberi erőforrás és kommunikációs tanácsadó. Specialitása a személyekkel, helyzetekkel való foglalkozás.

Több évtizedes tapasztalata, elért eredményei megalapozottan kínálják az Ön sikeréhez a fejlesztés és támogatás lehetőségét.

MAGONY ANITA

Nyugodt alaposság, alapos nyugodtság

Magony Anita körültekintő és alapos, megbízható szakember. Kommunikációs és szervező képessége kiemelkedő, személyes kapcsolatok kialakításában és ápolásában nagyszerű.

Tréner, diplomás emberi erőforrás tanácsadó.
Gyakran kap felkérést diplomadolgozatokhoz konzulensnek.
Magabiztos angol nyelvtudása minden területen kifizetődő.

Több, korábbi munkakörben szerzett tapasztala, végzettségei könnyűvé teszik számára az ügyfél igényeinek megértését és a megoldási javaslatok felsorakoztatását.

Támogatása és iránymutatása a sikerhez vezető utat rövidítik Önnek.


,,„Az Ön sikere
a mi motivációnk.” ''

RÓLUNK MONDTÁK

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR
Bölcseszet- es Társadalomtudományi Intezet
Humánerőorrás-fejlesztési Intézeti Tanszék

AJÁNLÁS

Metzger Antal emberi erőforras tanacsadó MA kollégát mint az NymE AK andragógia alapszakunk hallgatóját ismertük meg. 2014-ben megszerezte a kiváló minősítésű mesterszakos egyetemi diplomáját is, de szakmai kapcsolatunk ezzel nem szakadt meg. Antal aktív résztvevője és tanácsadója a képzésünkhöz kapcsolódó tréningeknek és HR konferenciáknak, amelyeket külső szakemberekkel és együttműködő partnereinkkel évek óta rendszeresen tartunk az Apáczai Karon.

Antal alapos szakmai felkészültségéről már hallgató korában megggyőződhettünk, hiszen precízen elkészített és határidőre benyújtott, tudományos igényességű házi dolgozatokat és kiválóra minősített diplomadolgozatot írt. Szakmai munkáját Karunk azzal is elismerte, hogy a 2015. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencián képviseli az emberi erőforrás tanácsadó mesterszakot. Kiemelkedő kommunikációs és szervezetfejlesztő képességeit a gyakorlatban is bebizonyította, amikor csapatépítés, konfliktuskezelés, karriermenedzsment, változások kezelése témakörökben dolgoztunk együtt a Karon tréningeken. Határozott és motiváló személyiségével ideális szervezetfejlesztőnek bizonyult, aki képes akár heterogén csoportokat is hatékonyan bevonni a közös munkába. Emellett az egyéni fejlesztésekben coachként is sikeres, akár szak- vagy diplomadolgozatok külső konzulensi támogatása, akár álláskeresők segítése (pl. kisérőlevél, CV írás, állásinterjú felkészítés) a feladat.

Mindezek alapján jó szívvel ajánljuk Metzger Antal tréningjeit és fejlesztő, támogató programjait más felsőoktatási intézmények, szervezetek, vállalatok és egyéni ügyfelek számára is, akinek fontos, hogy hiteles, elkötelezett, mind a hallgatók és oktatók, mind pedig más munkatársak számára is emlékezetes és értékes gyakorlati tapasztalatokat közvetítő szakembert vonjanak be a képzéseikbe, valamint a céges - vállalati emberi erőforrás-fejlesztési folyamataikba.

Győr, 2015. január 22.


Dr. habil Szretykó György (CSc)
tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Pongrácz Attila (PhD)
adjunktus, okleveles emberi
erőforrás tanácsadó(MA)

pdf megtekintése


NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR
Bölcseszet- es Társadalomtudományi Intezet
Humánerőorrás-fejlesztési Intézeti Tanszék

AJÁNLÁS

Magony Anita emberi erőforrás tanácsadó MA kollégát mint az NymE AK andragógia alapszakunk hallgatója ismertük meg. 2013-ban megszerezte a kiváló minősítésű mesterszakos egyetemi diplomáját is, de szakmai kapcsolatunk ezzel nem szakadt meg. Anita aktív résztvevője és társvezetője azoknak a tréningeknek, amelyeket Budai Máté trénerrel 2012 óta rendszeresen megtartunk az Apáczai Karon.

Anita alapos szakmai felkészültségéről már hallgató korában meggyőződhettünk, hiszen precízen elkészített és határidőre benyújtott, tudományos igényességű házi dolgozatokat és kiválóra minősített diplomadolgozatot írt. Szakmai munkáját Karunk azzal is elismerte, hogy 2013-ban Apáczai Emlékérem ezüst fokozat kitüntetésben részesült. Kiemelkedő kommunikációs és szervezetfejlesztő képességeit a gyakorlatban is bebizonyította, amikor csapatépítés, konfliktuskezelés, karriermenedzsment, változások kezelése témakörökben dolgoztunk együtt a Karon tréningeken. Határozott és motiváló személyiségével ideális szervezetfejlesztőnek bizonyult, aki képes akár heterogén csoportokat is hatékonyan bevonni a közös munkába. Emellett az egyéni fejlesztésben is sikeres, akár szak- vagy diplomadolgozatok külső konzulensi támogatása, akár álláskeresők segítése (pl. kisérőlevél, CV írás, állásinterjú felkészítés) a feladat.

Anita munkájával kapcsolatban a hallgatóink hangsúlyozták, hogy ezek az alkalmak a képzésük során kiemelkedően magas hozzáadott értéket jelentenek mind elméleti, mind pedig gyakorlati téren. A szakmai kiválóságon túl külön élmény mindnyájunk számára pozitív, lelkesítő személyisége, amellyel szintén követendő példát mutat. Bízunk abban, hogy a továbbiakban is rendszeresen támogatja Karunkon a hallgatóink és oktatóink képzését, és magas szintű szakmai tudását, értékes, humorral fűszerezett sok-sok éves tapasztalatait megosztja velünk.

Mindezek alapján jó szívvel ajánljuk Magony Anita tréningjeit és fejlesztő, támogató programjait más felsőoktatási intézmények, szervezetek, vállalatok és egyéni ügyfelek számára is, akinek fontos, hogy hiteles, elkötelezett, mind a hallgatók és oktatók, mind pedig más munkatársak számára is emlékezetes és értékes gyakorlati tapasztalatokat közvetítő szakembert vonjanak be a képzéseikbe, valamint a céges - vállalati emberi erőforrás-fejlesztési folyamataikba.

Győr, 2015. január 22.


Dr. habil Szretykó György (CSc)
tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Pongrácz Attila (PhD)
adjunktus, okleveles emberi
erőforrás tanácsadó(MA)

pdf megtekintése

KAPCSOLAT

METZGER ANTAL
Telefon: 0036 20 955-8124

MAGONY ANITA
Telefon: 0036 20 930-2734
Posta: 2060 Bicske, Kölcsey Ferenc utca 23.
E-mail: info@metzgerestarsa.hu
Web: www.metzgerestarsa.hu
Szolgáltatásaink
Bemutatkozás
Rólunk mondták
Kapcsolat

Metzger és Társa © 2015 Metzger és társa
Készítette: Bathó Tamás
Utolsó frissítés: 2015. 03. 15.
Tréningek | Teljesítményértékelés | Szervezetfejlesztés | Szakdolgozat konzultáció |
Álláskeresôknek – önéletrajzírás, állásra jelentkezés | Coaching | Konfliktuskezelési tanácsadás